можит те вену прокалоли. О. о

# (user_device_type = phone) or (user_device_type = tablet) ------------ # (user_appearance_type = serp) and (user_appearance_serp = google) ---------- # true

можит те вену прокалоли ?? О.о

%d комментар.